უფლებადამცველმა და საქართველოს ადვოკატთა დამოუკიდებელი პროფკავშირის თავმჯდომარემ, გიორგი თევზაძემ გაავრცელა განცხადება ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს მთავრობის სტრატეგიულ გეგმასთან დაკავშირებით.

„საქართველოს ადვოკატთა დამოუკიდებელი პროფკავშირი მიესალმება ქვეყნის ხელისუფლების ყველა აქტივობას, რომელიც მიმართულია ადამიანის უფლებების დაცვისაკენ. ერთ–ერთ ასეთ დოკუმენტს წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის მიერ მომზადებული ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა 2016-2017 წლებისათვის, რომელიც მოიცავს სფეროების მიერ პასუხისმგებელი სახელმწიფო სამსახურების მიერ განსახორციელებელ აქტივობებს. ეს დოკუმენტი მნიშვნლოვანია იმითაც, რომ მისი საშუალებით დგინდება სახელმწიფოს პრიორიტეტული სფეროები, რომლებშიც სახელმწიფო გეგმავს შესაბამისი მოქმედებების განხორციელებას. თუმცა ეს გეგმა საერთოდ არ მოიცავს ისეთ სფეროებს, რომელიც საზოგადოებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და ერთ–ერთი პირველი რიგის პრიორიტეტულ აქტივობებში უნდა მოიაზრებოდეს. ეს სფეროებია: ბავშვთა, განსკუთრებით მიუსაფარ ბავშვთა უფლებები; სოციალური უფლებები; ვეტერანთა უფლებები; გადასახადების გადამხდელთა უფლებები; სამართლიანი მართლმსაჯულება და პროცესუალური უფლებები. ასევე შესაბამისი შენიშვნები გვაქვს იმ ცალკეული აქტივობების მიმართ, რომლებიც საქართველოს მთავრობის მიერ კონკეტული სფეროების მიხედვით დადგენილია.

აღნიშნულ საკითხზე ადვოკატთა დამოუკიდებელი პროფკავშირი გეგმავს პრინციპულობის დაცვით, კონსტრუქციულ თანამშრომლობას საქართველოს მთავრობასთან ყველა იმ საკითხზე, რომელსაც ადვოკატთა პროფკავშირი მნიშვნელოვნად და საზოგადოებისთვის აქტუალურად მიიჩნევს. საქართველოს ადვოკატთა დამოუკიდებელი პროფკავშირი ასევე მიმართავს საზოგადოებას და დაინტერესებულ პირებს, ადვოკატთა პროფკავშირში წარმოადგინონ წინადადებები ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებზე. ადვოკატთა პროფკავშირი კანონით დადგენილი წესით ასევე პერიოდულად გაასაჯაროვებს მიღწეულ შედეგებს. ვიმედოვნებთ, რომ საქართველოს მთავრობა დაინტერესდება აღნიშნული თემებით და შესაძლებელი გახდება საქართველოს მთავრობასთან ნაყოფიერი თანამშრომლობა ქვეყნისა და საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან თემებზე“.


დატოვეთ კომენტარი

კომენტარები

Загрузка...